Journal articles

Journal articles | Books Book chapters

2017

 • Poorthuis, M.J.H.M. (2017). Parable themes in islamic transformation: an anthology with analysis. Nederlands Theologisch Tijdschrift, 71 (2), 185-199.
 • Poorthuis, M.J.H.M. (2017). The Forte Kreis: an Attempt to Spiritual Leadership over Europe. Religion and Theology: A Journal of Contemporary Religious Discourse, 24 (1-2), 32-53.

2016

 • Poorthuis, M.J.H.M. (2016). Erich Gutkind, Magical Jew and Apocalyptic Visions before the First World War. Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 110, 117-191. 
 • Poorthuis, M.J.H.M. (2016). Between Jesus and Kafka: The Parables of Seder Eliyahu. Nederlands Theologisch tijdschrift, 70 (3), 224-235.
 • Poorthuis, M.J.H.M. (2016). De betekenis van de recent gepubliceerde vroege notities van Emmanuel Levinas: Het nazisme en de religieuze tegenkrachten. Ophef, 16 (3), 44-50.
 • Poorthuis, M.J.H.M. (2016). The A-Cosmic Doctrine of Marcion and Paul’s Apocalypticism: Theo-Political Implications. Political Theology, 17 (2), 1-10. DOI:10.1080/10773525.2016.1186999.
 • Poorthuis, M.J.H.M. (2016). Abraham / Ibrahim, vader der gelovigen, fundament voor vrede. Franciscaans Leven, 99 (1), 8-15.
 • Poorthuis, M.J.H.M. (2016). Thales van Milete en het begin van de filosofie. Extaze. Literair tijdschrift17-18 (1-2), 20-30. (lees hier)

2015

2014

 • Poorthuis, M. J. H. M. (2014). The Diplomat and the Pioneer in Jewish-Cathoilic relations prior to Nostra Aetate: Jo Willebrands and Toon Ramselaar. Journal of Ecumenical Studies. 49(3), 471-488. (Free access)

2013

2012

 • Poorthuis, M.J.H.M., & Wilde, N. (2012). Yehuda Aschkenasy, een rabbi met lev. Tenachon, 10(10), 2-4.
 • Poorthuis, M.J.H.M. (2012). Binnen de maat van het recht. Tenachon, 10(10), 30-35.

 2011

2010

 • Poorthuis, M.J.H.M. (2010). Tegendraads religieus. Kunstenaars tegen de keerZelem, 1(1), 17-23. (Free access)
 • Poorthuis, M.J.H.M. (2010). Boeddha als toetssteen voor de religieuze identiteit. Het debat binnen de Vrije Gemeente van 1878 tot 1903. Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, 72(XXIII), 5-27.

2009

 • Poorthuis, M.J.H.M., & Salemink, T.A.M. (2009). Christelijke omgang met het boeddhisme in Nederland. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 12(4), 137-150.
 • Poorthuis, M.J.H.M. (2009). God daalt af. Kenosis bij Levinas: een christelijk begrip in een joods geïnspireerde filosofie. Mededelingen van de Levinas-Studiekring, 14, 62-74.

2008

 • Poorthuis, M.J.H.M. (2008). Van Oegstgeest naar Bagdad. Portestants-theologische beeldvorming van de islam.Transparant, 19(3), 18-24.
 • Poorthuis, M.J.H.M. (2008). Pas op voor het vreemde vuur. Aaron’s zonen.Interpretatie: tijdschrift voor bijbelse theologie, 16(3), 15-18.
 • Poorthuis, M.J.H.M. (2008). Mozes als wetgever, ethisch bewogen. Schrift, 40(239), 157-161.
 • Poorthuis, M.J.H.M., & Salemink, T.A.M. (2008). Een donkere spiegel. Nederlandse katholieken over joden 1870-2005.Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 11(1), 15-23.

2007

 • Poorthuis, M.J.H.M., & Salemink, T.A.M. (2007). Katholieke beelden over de islam. Trajecta, 16(4), 335-373.

2006

 • Poorthuis, M.J.H.M. (2006). ‘Omgang met de Shoah’. Trajecta, 15(1-2), 117-142.

2005

 • Poorthuis, M.J.H.M. (2005). Hans Kung over het jodendom. Begrip, 31, 59-63.
 • Poorthuis, M.J.H.M. (2005). ‘A battle of the giants’. De joodse hervertelling van Abraham en Nimrod. Schrift, 220, 117-123.
 • Poorthuis, M. (2005).‘Was ging schief mit Bernard Lewis?’, Islam und Aufklärung: neue Fragen, Concilium 41, 483-491.
 • Poorthuis, M. (2005).‘Kerkelijk en vrij. Gerommel in de theologie’, Volzin, 4(14), 14-16.

2004

 • Poorthuis, M.J.H.M. (2004). Hoe het verleden kan worden veranderd. Orange jews, 1, 1-6.
 • Poorthuis, M.J.H.M. (2004). Kinderen van Abraham: Theologische benadering van een maatschappelijke discussie.TGL : tijdschrift voor geestelijk leven, 60(6), 617-628.
 • Salemink, T.A.M., & Poorthuis, M.J.H.M. (2004). Katholieke schrijver Albert Kuyle was fascist en rabiaat antisemiet. Kroniek / informatiebulletin van de Katholieke Raad voor Israël, 4, 4-6.

2003

 • Poorthuis, M.J.H.M. (2003). Vergeven en vergeten. Emmanuel Levinas over het verstrijken van de tijd. Filosofie.
 • Poorthuis, M.J.H.M., & Salemink, T.A.M. (2003). Het pausbezoek in 1985 en de Nederlandse joden. Een onbegrepen episode. Tijdschrift voor Theologie, 43, 140-165.

2002

 • Poorthuis, M.J.H.M., & Salemink, T.A.M. (2002). Inernationaal debat katholicisme en antisemitisme. Tijdschrift voor Geschiedenis, 115, 324-325.
 • Poorthuis, M.J.H.M., & Salemink, T.A.M. (2002). Katholieke kritiek op het nationaal-socialisme. De cruciale rol van de Nederlandse filosoof Amandus van der Wey O.Carm. 1903-1988. Trajecta, 10(4), 310-333.
 • Poorthuis, M.J.H.M. (2002). Het beeldenverbod, bron van humaniteit of bron van geweld? Mededelingen van de Levinas Studiekring 7, 25-50.

2001

 • Poorthuis, M.J.H.M. (2001). Mythe en logos in het denken van Frans Rosenzweig. Mededelingen van de Levinas Studiekring 6, 31-40.
 • Salemink, T.A.M., Poorthuis, M.J.H.M., & van Leer, W. (2001). Businessman by Profession, Writer by Vocation. Studia Rosenthaliana, 35, 48-67.

2000

 • Poorthuis, M.J.H.M., & Deen, R. (2000). Geloven in verhalen. Tijdschrift Jota : meer dan een verhaal alleen, 1-5.
 • Poorthuis, M.J.H.M., & Salemink, T.A.M. (2000). Chiliasme, anti-judaisme en antisemitisme. Laetus Himmelreich OFM. Trajecta, 9, 45-76.
 • van Loopik, M. & Poorthuis, M.J.H.M. (2000). Hommage aan Willem Zuidema. Interpretatie 8, 12-14.

1999 (selectie)

 • Poorthuis, M.J.H.M. & Salemink, T.A.M. (1999). Kroniek van een vriendschap: Francisca van Leer en Jacob Soetendorp. Nederlands theologisch tijdschrift 53(3), 208-225.
 • Poorthuis, M.J.H.M. (1999). Het wezen van gastvrijheid. De bazuin 82(19), 12-14.
 • Poorthuis, M.J.H.M. (1999). Kleine Apocalyps voor kinderen. Interpretatie 82(6), 4-6.

1998 (selectie)

 • Blans, G.H.T. & Poorthuis, M.J.H.M. (1998). IJsselings pleidooi voor het polytheïsme nader bekeken. Tijdschrift voor philosophie 60(3), 580-591.
 • Poorthuis, M.J.H.M. (1998). Religie en politiek in Iran. Roodkoper. 3(8), 26-27.

1997 (selectie)

 • Poorthuis, M.J.H.M. (1997). Theologische bezinning op de sacramenten. Bijdragen 58(3), 320-329.
 • Middleton, K. & Poorthuis, M.J.H.M. (1997). Joodse kritiek op de christelijke triniteitsidee: De theologishe vruchtbaarheid van het verschil. Tijdschrift voor theologie 37(4), 343-382.
 • Poorthuis, M.J.H.M. & Salemink, T.A.M. (1997). Bekering als wapen : de zaak Sophie/Francisca van Leer en Jacob/Simeon van Tijn. Ter herkenning 25(4), 218.
 • Poorthuis, M.J.H.M. & Salemink, T.A.M. (1997). Katholieke kerk en zionisme in het interbellum : De paradoxale rol van Sophie/Francisca van Leer (1892-1953). Ter herkenning 25(3), 146

1996 (selectie)

 • Poorthuis, M.J.H.M. (1996). Who is to blame: Adam or Eve? A possible Jewish source for Ambrose’s De poradiso 12,56. Vigiliae Christianae 50(2), 125-135.
 • Poorthuis, M.J.H.M. (1996). De katechismus van de katholieke kerk en het jodendom. Bijdragen 57(4), 405

1993 (selectie)

 • Poorthuis, M.J.H.M. (1993). Messianisme tussen rede en waanzin: Maimonides over de messias. Concilium 11(1), 64-74.

1989 (selectie)

 • Poorthuis, M.J.H.M. (1989). “Beide zijn woorden van de levende god” over het belang van het meningsverschil in de talmoedhermeneutiek van Levinas. Bijdragen 50(4), 394-413.