Books

Journal articlesBooks | Book chapters

2018

 • Poorthuis, M.J.H.M. (2018). Managen met Mozes: Voor leiders van vandaag. Amstelveen: Amphora.

2017

 • Kate, L. ten, & Poorthuis, M.J.H.M. (2017). 25 Eeuwen Theologie. Uitgeverij Boom.

2016

 • Poorthuis, M.J.H.M. & de Kruijf, Th. (2016). Avinoe, Onze Vader. De Joodse achtergronden van het Onze Vader. Baarn: Adveniat / Amsterdam: Stichting Pardes.

2015

 • van Deursen, J., Mock, L. & Poorthuis, M. (2015). Abraham/ Ibrahim: de spiritualiteit van gastvrijheid. Amsterdam: Mastix Press.

2014

 • Poorthuis, M. J. H. M. (2014). Awinu – Das Vaterunser: Über die jüdischen Hintergründe des Vaterunsers. Ülszen: Erev Rav. (Erev Rav Hefte; no. 9).
 • Houtman, A., Poorthuis, M.J.H.M., Schwartz, J. & Turner, Y. (Eds.). (2014). The Actuality of Sacrifice: Past and Present. (Jewish and Christian Perspectives, vol. 28). Leiden: Brill Academic Publishers.

2013

 • Geest, P.J.J. van, Poorthuis, M.J.H.M., Wagenaar, T., & Warringa, A. (Eds.). (2013). Vrienden met de mammon. De levensbeschouwelijke dimensie in de economie. Almere: Parthenon.

2011

 • Poorthuis, M.J.H.M., & Salemink, T.A.M. (2011). Van harem tot fitna. Beeldvorming over de islam in Nederland 1848-2010. Nijmegen: Valkhof Pers.
 • Denaux, A.J., & Poorthuis, M.J.H.M. (Eds.). (2011). De geestelijke erfenis van paus Johannes Paulus II. Bergambacht: 2VM. (Theologische Perspectieven, 6).
 • Enklaar, J., Poorthuis, M.J.H.M., & Salemink, T.A.M. (2011). Auf springt der Tod…Wilhelm Runge – Sophie van leer, Briefe aus eine holländischen Kollektion. Würzburg: Königshausen & Neumann.
 • Op de Coul, M.D.J., & Poorthuis, M.J.H.M. (2011). Johannnes Damascenus & Abu Qurra. De eerste christelijke polemiek met de islam. Zoetermeer: Meinema. (Ad fontes, 6).
 • Poorthuis, M.J.H.M. (2011). Dialoog tussen de religies: toekomst of verleden tijd? Tilburg: Tilburg University Press.

2010

 • Poorthuis, M.J.H.M. (2010). Vergeving van het onvergeeflijke: Over de filosofische Talmoedlezing van Emmanuel Levinas Jegens de Ander. Amsterdam: Mastix Pers.

2009

 • Poorthuis, M., & Mock, L., (2009). Spreuken over de fundamenten. Joodse wijsheid voor de mensheid. Amsterdam: Amphora.
 • Poorthuis, M.J.H.M., & Salemink, T.A.M. (2009). Lotus in de Lage Landen. De geschiedenis van het Boeddhisme in Nederland. Beeldvorming van 1840 tot heden. Almere: Parthenon.
 • Poorthuis, M.J.H.M., Schwartz, J., & Turner, J. (2009). Interaction between Judaism and Christianity in History, Religion, Art and Literature. Leiden: Brill. (Jewish and Christian Perspectives, 17).

2006

 • Poorthuis, M.J.H.M., & Schwartz, J. (2006). A holy people. Jewish and Christian Perspectives on religious Community. Leiden: Brill.
 • Poorthuis, M.J.H.M., & Salemink, T.A.M. (2006). Een donkere spiegel. Nederlandse katholieken over joden. Tussen antisemitisme en erkenning 1870-2005. Nijmegen: Valkhof Pers.

 2005

 • Poorthuis, M.J.H.M., Roggema, B., & Valkenberg, P. (2005). The Three Rings. Textual Studies in the Historical Trialogue of Judaism, Christianity and Islam. Leuven: Peeters. (Thomas reeks).
 • Poorthuis, M.J.H.M., Duyndam, J., Wit, Th. de, & (2005). Humanisme en religie. Controverses, bruggen, perspectieven.Delft: Eburon.

2004

 • Poorthuis, M.J.H.M., & Schwartz, J. (2004). Saints and rolemodels in Judaism and Christianity. Leiden: Brill. (Jewish and Christian perspectives, 7).

2003

 • Poorthuis, M.J.H.M., & Duyndam, J. (2003). Levinas. Serie Kopstukken. Rotterdam: Lemniscaat. (Kopstukken).
 • Poorthuis, M., Bulhof, I., en Bhagwandin V. (2003). Mijn plaats is geen plaats. Ontmoetingen tussen wereldbeschouwingen. Kampen: Klement.

2000

 • Poorthuis, M.J.H.M., & Salemink, T.A.M. (2000). Op zoek naar de blauwe ruiter. Sophie van Leer, een leven tussen avant-garde, jodendom en christendom 1892-1953. Nijmegen: Valkhof Pers.
 • Poorthuis, M.J.H.M. & Schwartz, J. (Eds.). (2000). Purity and holiness: the heritage of Leviticus. (Jewish and Christian perspectives series, vol. 2). Leiden: Brill

1998

 • Houtman, A., Poorthuis, M.J.H.M., Schwarts, J. (Eds.). (1998). Sanctity of time and space in tradition and modernity. (Jewish and Christian perspectives series, vol. 1). Leiden: Brill.

1997

 • Poorthuis, M.J.H.M. (Red). (1997). Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten: een interdisciplinaire bundel over psalm 22. Baarn: Ten Have.
 • Poorthuis, M.J.H.M., Zuidberg G., de Keijzer J., (1997). Bijbelse verzoening en seksueel misbruik in het pastoraat. Leusden: SMPR.

1996

 • Poorthuis, M.J.H.M. & Safrai, Ch. (Eds.). (1996). The centrality of Jerusalem: historical perspectives. Kampen: Kok Pharos.

1994

 • Poorthuis, M.J.H.M. (1994). De betekenis van de vreemdeling voor de religieuze identiteit. Hilversum: B Folkertsma Stichting voor Talmudica.

1993

 • Poorthuis, M.J.H.M. (1993). Tot leren uitgedaagd: werkboek over de betekenis van het hedendaagse jodendom voor de katholieke kerk. Utrecht: Katholieke Raad voor Israël

1989

 • Poorthuis, M.J.H.M. (1989). Hamer op de rots: artikelen over teksten en hun uitleg in jodendom en christendom. Hilversum: B Folkertsma Stichting voor Talmudica.
 • Poorthuis, M.J.H.M. (1989). De Joodse groeperingen ten tijde van Jezus: oorsprong, inhoud en relatie tot Jezus. ‘s-Hertogenbosch: Sint Willibrordvereniging.

1983

 • Poorthuis, M.J.H.M. (1983). Droomuitleg in de Talmud. Doctoraalscriptie Utrecht.