Op zoek naar de blauwe ruiter – Beschrijving

Sophie werd in 1892 in Nijmegen geboren als één na jongste kind in het joodse gezin Van Leer. Haar broer Bernard (geboren in 1883) werd zakenman, bekend van de vatenfabriek Van Leer en de Bernard Van Leer Foundation. Al in haar jeugd kostte het Sophie moeite om zich in haar omgeving thuis te voelen: ze verbeeldde zich een ‘vondeling’ te zijn. Dit omvangrijke boek, deel van een onderzoek ‘Relatie Jodendom Christendom’ aan de KTU, beschrijft het leven van een gedreven vrouw. Bronnen daarbij vormen haar dagboeken, autobiografische teksten, brieven, boeken en artikelen. De ‘blauwe ruiter’ is voor Sophie de naam voor een droomfiguur die verlossing brengt; een symbool ontleend aan de kunst avant-garde (Kandinsky, Chagall) waarin ze aanvankelijk terechtkomt. Heel haar leven blijft ze daarnaar op zoek. In 1919 gaat ze over tot het katholicisme en neemt de naam Francisca aan. Toch blijven ook haar joodse achtergrond en later de jonge staat Israël bepalend voor haar leven. De auteurs zijn te prijzen om hun minutieuze levensbeschrijving van deze wonderlijke, grillige, fascinerende vrouw, tegen de achtergrond van de veelbewogen periode waarin zij leefde, aldus een recensie.