Mijn plaats is geen plaats – Recensie

NBD Biblion recensie:

De wereld wordt kleiner. Landen, volken, culturen, levensbeschouwingen: ze raken meer en meer bij elkaar betrokken. Van de onderlinge botsingen vertelt het nieuws elke dag. Het zijn de ongelukkige gevolgen van onoverbrugbare verschillen in denken, doen en levensstandaard. Maar wie het relatieve van de eigen leefwereld durft in te zien, weet ook ruimte te scheppen voor onderlinge ontmoeting. Daarover gaat dit boek. Twaalf auteurs, veelal vanuit godsdienstige en (godsdienst-)filosofische achtergrond, vertellen hoe ze ergens op hun levensweg indringend met een andere dan hun eigen wereldbeschouwing in aanraking zijn gekomen. Maar daarnaast belichten de bijdragen toch ook de complexiteit van de problemen van de ontmoeting van culturen, maar bovenal: het belang van de dialoog. De persoonlijke invalshoek maakt de bijdragen leesbaar, maar de essays zijn soms ook wetenschappelijk van toonzetting. Deze bundel is daarmee geen boek voor ‘het grote publiek’, maar beslist van groot belang voor wie de verhouding tussen culturen en religies fundamenteel wil doordenken.

(Biblion recensie, Ds. P.F. Goedendorp)