Mijn plaats is geen plaats – Beschrijving

We leven in een wereld die steeds kleiner wordt. Culturen, wereldbeschouwingen en religies raken daardoor steeds meer op elkaar betrokken. Als elk van deze visies op het leven de waarheid voor zich opeist zijn heftige of zelfs gewelddadige confrontaties onvermijdelijk, zoals ook de recente geschiedenis voldoende heeft aangetoond. De vraag is dus: stevenen we af op een ‘clash of civilizations’, een botsing tussen culturen, zoals de socioloog Samuel Huntington voorspelt? Of zijn, ondanks de grote verschillen, ontmoetingen tussen culturen en onderlinge uitwisseling mogelijk? Uit dit boek spreekt hoop. Ontmoetingen zijn mogelijk wanneer mensen de moed hebben om zich voor elkaar open te stellen en hun fixatie op het eigene los te laten.

Bron: http://www.bol.com