Levinas – Recensie

NBD Biblion recensie:

Heldere inleiding tot het moeilijke en weerbarstige denken van de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995). Op deskundige wijze worden de bekende typeringen van zijn denken – ‘filosofie van de ander’ of ‘filosofie van het gelaat’ – in de juiste context geplaatst; daardoor komt de juiste betekenis van die woorden en het nieuwe van zijn benadering naar voren. Kernvraag is voor hem: hoe de relatie te beleven tussen het ‘ik’ en ‘de ander’; actueel voor hem na de ellende van de Tweede Wereldoorlog, vooral toegespitst op zijn volksgenoten. Staan vrijheid en verantwoordelijkheid primair in dienst van de zelfwording van ‘het ik’, of gaat van ‘de ander’ zo’n indringend appel uit op mijn verantwoordelijkheid voor hem of haar, dat mijn vrijheid daardoor ‘gebonden’ wordt. Hunkerend naar een humane wereld zonder geweld valt voor L. de keuze op dat laatste; daarbij voelt hij zich gedragen door zijn joodse achtergrond, door de droom van het beloofde land dat moet steunen op het doen van ‘gerechtigheid’ voorafgaand aan eigenbelang. Idealistisch, maar zoals het hier beschreven en uitgewerkt wordt, ook heel boeiend en weerbarstig. Het belang van deze visie wordt doorgetrokken naar de hulpverlening, de zorg voor het milieu en de ontmoeting van de culturen. Paperback; vrij kleine druk.

(Biblion recensie, Redactie)