De geestelijke erfenis van paus Johannes Paulus II – Beschrijving

Karol Woytila, de latere paus Johannes Paulus II, behoort tot de grote gestalten van de twintigste eeuw. De gebeurtenissen in deze eeuw hebben het leven van deze mens bepaald: Auschwitz, het Tweede Vaticaanse concilie, de val van het communisme, de secularisatie en de godsverduistering in Europa, maar ook het besef van één mondiale mensheid.

Omgekeerd heeft paus Johannes Paulus II ook zijn stempel weten te drukken op de laatste decennia van de twintigste eeuw, waarin deze gebeurtenissen centraal stonden of doorwerkten. Nederland kan aan het pausbezoek van 1985 alleen maar schrale herinneringen hebben overgehouden.

Pas later drong het besef in ons land door dat deze paus zowel in de dialoog tussen de godsdiensten als wat betreft de hang naar vrijheid van het Oostblok een beslissende rol zou spelen.

Met bijdragen van: J. Hendriks, H. Rikhof, K. van Vliet, G. van Dartel, M. Poorthuis, J. van Reeth, M. Wulf, L. Hendriks en M. van Dijk-Groeneboer.