Relatie jodendom christendom

Onderzoekslijn – Relatie jodendom christendom (RJC)

RJC is een interdisciplinaire werkgroep die de betekenis voor de christelijke theologie van de relatie van het christendom met het jodendom in verleden en heden onderzoekt.

Deze relatie raakt de theologie in haar geheel en heeft derhalve een interdisciplinair karakter. De joodse bedding van de bijbel, christologie en jodendom, de verhouding van de vroege kerk tot het jodendom, de interactie tussen christelijke scholastiek en jodendom (die er óók was naast de discriminerende maatregelen tegen joden), het leven van joden en katholieken als midnerheden in de Nederlandse samenleving van de 19e en 20e eeuw, joodse filosofie, de betekenis van het joodse mensbeeld in het pastoraat, het antisemitisme als vraag aan kerk en theologie, deze onderwerpen passen binnen de doelstelling van het onderzoek van de werkgroep RJC en hebben daarin deels al een plaats gekregen.

Ontstaan christendom in joodse bedding
De aandacht van RJC gaat uit naar het ontstaan van het christendom in de joodse bedding en naar de verdere geschiedenis van de verhouding tussen jodendom en christendom en hun uiteengaan. Daarnaast bestudeert RJC de actuele verhouding tussen jodendom en christendom en de betekenis daarvan voor de katholieke theologiebeoefening. De twintigste eeuw met het antisemitisme, de jodenvervolging, de oprichting van de staat Israel en de christelijke herontdekking van het jodendom als spirituele bron vormen evenzovele uitdagingen voor de theologie.

Tweede Vaticaans Concilie
De nieuwe koers van het Vaticaan ten aanzien van het jodendom, ingezet met Vaticanum 2, heeft eveneens sterk bijgedragen tot een nieuwe verhouding van katholieke kerk en jodendom hetgeen gevolgen heeft voor de theologie. Aangezien de actuele verhouding tussen christendom en jodendom vaak wordt vergeten in de theologische reflectie, hecht RJC er aan ook die dimensie nadrukkelijk aandacht te geven, onder meer door verbinding aan te gaan met actuele kerkgeschiedenis.

Faculteit Katholieke Theologie
De werkgroep RJC versterkt theologisch onderzoek dat plaats vindt binnen de onderzoeksprogramma’s van de Faculteit Katholieke Theologie (onderdeel van de Universiteit van Tilburg) door interdisciplinaire perspectieven en door een platform voor wetenschappelijke uitwisseling te zijn. De werkgroep wil bestaand onderzoek verrijken door nadrukkelijk aandacht te vragen voor de relatie met het jodendom. Door samenwerking met andere organisaties waaronder het Liturgisch Instituut te Tilburg wordt de platformfunctie van het RJC versterkt.

Zie ook: http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/rjc/