Jewish and Christian perspectives

Onderzoeksthema: Zowel in exegese. liturgie, theologie en filosofie is de relatie van christendom en jodendom van groot belang. In het interdisciplinaire onderzoeksproject JCP dat gedragen wordt door de Bar Ilan universiteit, het Schechter instituut, de PThU te Kampen en de Faculteit Katholieke Theologie (UvT) dient het thema heiligheid als overkoepelend thema en schijnwerper om de relatie tussen jodendom en christendom door de eeuwen heen in kaart te brengen. Deze benadering van het thema bestrijkt de gehele geschiedenis van jodendom en christendom in hun uiteengaan en interactie. De christelijke identiteit wordt op deze op drievoudige wijze bevraagd: vanuit haar historische verworteling in bijbel en traditie, vanuit de confrontatie met ‘de ander bij uitstek’, het jodendom en vanuit de confrontatie tussen traditie en moderniteit. De serie jewish and Christian perspectives (Brill Leiden) bevat monografieën en proceedings. http://www.jcperspectives.com/