Huidig onderzoek

Huidig onderzoek | Afgerond onderzoek

Bijbelse parabels
Het gezamenlijke onderzoeksproject draagt de titel ‘Parables and the Partings of the Ways’. Parabels zijn religieuze minivertellingen die teruggrijpen op het dagelijkse leven. Het onderzoek vergelijkt parabels van Jezus met die van de rabbijnen, als geworteld in een gedeelde vertelcultuur. Centraal staat de vraag waarom het christendom parabels canoniseerde, waardoor er dus een vaststaande verzameling parabels ontstond, terwijl rabbijnen doorgingen ze te produceren (lees verder).

Levinas
Als theoloog heeft Marcel Poorthuis zich verdiept in het jodendom en publiceerde in 1992 zijn dissertatie over de filosofische Talmoedteksten van de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas (Het gelaat van de Messias, Zoetermeer 1992). Het meest recente onderzoek richtte zich op vergeving van het onvergeeflijke, eveneens aan de hand van een Talmoedcommentaar van Levinas. (lees verder)

Relatie Jodendom Christendom (RJC)
De rabbijnse literatuur en de verbanden met de kerkvaders vormen een onontgonnen gebied. De oude opvatting dat het jodendom de bakermat is van het christendom is sympathiek en ingegeven door het verlangen om christelijk triomfalisme te corrigeren. Steeds meer blijkt evenwel dat christelijke opvattingen ook diepgaand joodse thema’s hebben gewijzigd. Aan de hand van de psalm 2 (samen met collega Rouwhorst) , psalm 72 en psalm 24 toonde Marcel Poorthuis aan dat feitelijk beide geloofstradities alleen als interactie kunnen worden begrepen, niet in isolement. Dit uitgangspunt betekent zowel voor het orthodoxe jodendom als voor het orthodoxe christendom een aardverschuiving. Rouwhorst heeft bovendien belangrijke publicaties over de interactie tussen joodse en christelijke liturgie op zijn naam staan. (lees verder)

Obstakel of oogappel. De actuele fascinatie van het offer
Het offer is een centraal kenmerk van de meeste religieuze tradities, maar in het perspectief van de moderniteit is het tegelijk een moeilijk te doorgronden categorie. Cultureel-antropo­lo­gen, theologen, religiewetenschappers en filosofen agenderen en problematiseren het offer, wijzend op de complexe en beladen relaties die bestaan tussen offer en geweld, tussen zelfopoffering en autonomie, en tussen religieus martelaarschap en terrorisme, en zij proberen via onderzoek en discussies door te dringen tot de fascinatie die van het fenomeen offer uitgaat. (lees verder) (click here for English version)

Jewish and Christian Perspectives Sanctity:
Onderzoeksthema: Zowel in exegese. liturgie, theologie en filosofie is de relatie van christendom en jodendom van groot belang. In het interdisciplinaire onderzoeksproject JCP dat gedragen wordt door de Bar Ilan universiteit, het Schechter instituut, de PThU te Kampen en de Faculteit Katholieke Theologie (UvT) dient het thema heiligheid als overkoepelend thema en schijnwerper om de relatie tussen jodendom en christendom door de eeuwen heen in kaart te brengen. Deze benadering van het thema bestrijkt de gehele geschiedenis van jodendom en christendom in hun uiteengaan en interactie. De christelijke identiteit wordt op deze op drievoudige wijze bevraagd: vanuit haar historische verworteling in bijbel en traditie, vanuit de confrontatie met ‘de ander bij uitstek’, het jodendom en vanuit de confrontatie tussen traditie en moderniteit. De serie jewish and Christian perspectives (Brill Leiden) bevat monografieën en proceedings. http://www.jcperspectives.com/