Beeldvorming jodendom

Beeldvorming van het jodendom in Nederland (-2006)
Theo Salemink & Marcel Poorthuis, Een donkere spiegel, Valkhof 2005, 970 pp.. Het boek onderscheidt scherp verschillende milieus: sociaal, cultureel en religieus, en laat zo voor het eerst zien dat de katholieke beeldvorming beslist niet homogeen is. Als meest controversiële stelling , (maar al eerder door Hanna Ahrendt verdedigd), constateerden zij dat het raciale antisemitisme van eind 19e eeuw eerder een product is van (pseudo-)wetenschap van rassen, etnologie en nationalisme, dan van christelijk Middeleeuws antisemitisme, al is dat in zijn soort niet minder grimmig. (lees verder)