Afgerond onderzoek

Huidig onderzoek | Afgerond onderzoek

Afgesloten onderzoekslijnen:

The Actual Fascination of Sacrifice –  Interdisciplinary NOSTER funded project
In cooperation with prof. dr.  A.J.A.C.M. de Korte (Utrecht University), prof. dr. J. Duyndam (University of Humanistics) and prof. dr. K. McClymond (Georgia State University, USA).

Beeldvorming van het jodendom in Nederland (-2006)
Theo Salemink & Marcel Poorthuis, Een donkere spiegel, Valkhof 2005, 970 pp.. Het boek onderscheidt scherp verschillende milieus: sociaal, cultureel en religieus, en laat zo voor het eerst zien dat de katholieke beeldvorming beslist niet homogeen is. Als meest controversiële stelling , (maar al eerder door Hanna Ahrendt verdedigd), constateerden zij dat het raciale antisemitisme van eind 19e eeuw eerder een product is van (pseudo-)wetenschap van rassen, etnologie en nationalisme, dan van christelijk Middeleeuws antisemitisme, al is dat in zijn soort niet minder grimmig. (lees verder)

Beeldvorming van het boeddhisme in Nederland (-2009)
Theo Salemink & Marcel Poorthuis, Lotus in de Lage Landen, (uitgeverij Parthenon 2009). Deze met de gouden penning van het Teylers Godgeleerd Genootschap bekroonde studie onderzoekt de beeldvorming van het boeddhisme in Nederland vanaf het begin (1840) tot heden. (lees verder)

Beeldvorming van de islam in Nederland
In dit actuele, gepolitiseerde debat spelen ‘beelden’ over de islam uit het verleden een belangrijke rol. Oude beelden uit de Middeleeuwen worden gerecycled, maar ook beelden uit de tijd van missie, zending en kolonialisme. Islamologen zochten naar de ‘historische’ islam maar konden hun koloniale context niet altijd afschudden. En er bestond een traditie van een exotisch-erotische verbeelding van de islam in de lijn van Duizend-en-een-nacht.
Vanaf de jaren zeventig ontstaan nieuwe beelden, die al dan niet een hybride fusie aangaan met de oude beelden. Christenen spreken over dialoog en ontmoeting, over ‘kinderen van Abraham’ in een tijd dat Nederland geen christelijke natie meer is. De SGP houdt het evenwel bij de christelijke natie die moet beschermen tegen de ‘valse godsdienst’ van zowel roomsen als moslims. (lees verder)