Mediaprofiel

Mediaprofiel | In de media

Expertise: Marcel Poorthuis verscheen frequent in de media als expert op het gebied van jodendom, islam, internationale religieuze verhoudingen, fundamentalisme, postmodernisme, religieuze beeldvorming, filosofie (in het bijzonder Levinas), theologie, interreligieuze dialoog, Vaticaan, oecumene.

Voor inlichtingen neem contact op via het mailadres: m.j.h.m.poorthuis[at]uvt.nl