Nieuws

* Avinoe. Onze vader.
De boeiende geschiedenis van het onze vader uiteengezet.

Thales van Milete
Lees hier het nieuwe artikel over Thales van Milete, verschenen in Extaze

* Published: Sacrifice and modernity
Editors: Joachim Duyndam, Anne-Marie Korte and Marcel Poorthuis. Publisher: Brill Academic Publisher Leiden, Star series.

* Verwacht: 25 eeuwen theologie
Zo’n 600 bladzijden waarin heel de geschiedenis van de theologie met bovendien oog voor joodse en islamitische denkers de revue passeert. Onder redactie van Laurens ten Kate en Marcel Poorthuis. Voor meer informatie klik hier

* Bijna miljoen euro voor onderzoek naar Bijbelse parabels
Hoogleraren theologie Marcel Poorthuis (UVT) en Anette Merz (UU) en dr. Eric Ottenheijm (UU) starten gezamenlijk een onderzoeksproject over parabels in christelijke en joodse traditie. Het gaat om een onderzoek naar de parabels in het Nieuwe Testament en de rabbijnse parabels. Ze kregen daarvoor een subsidie van bijna 1 miljoen euro toegekend door de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

* Nieuwe columns geschreven voor stichting Pardes. klik hier

* Ontmoedigingsbeleid jongensbesnijdenis verdere inperking van godsdienstvrijheid
Lees hier de reactie van Marcel Poorthuis op het standpunt van de KNMG met betrekking tot besnijdenis

Welkom

Marcel Poorthuis is professor in de dialoog tussen de godsdiensten aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Hij is gepromoveerd op de Messiaanse Talmoedcommentaren van de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas. (lees verder)

1.Read in English here